ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

เข้าชม 77 ครั้ง

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางปะกง จัดประชุมผู้ที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดประชรัฐ คนไทยยิ้มได้ในวันที่ 5 ธันนวาคม 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง

(Visited 77 times, 1 visits today)