โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 44 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จัดประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน ในระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง  ชั้น 2 ตำบล่ทาสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเป้าหมายการดำเนินโครงการ จำนวน 7 หมู่บ้านๆละ 20 คน

(Visited 44 times, 1 visits today)