โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ ประจำปี 2561

เข้าชม 30 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง

(Visited 30 times, 1 visits today)