ส่งมอบวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

เข้าชม 20 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงและหมู่บ้านเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กำหนดส่งมอบวัสดุ เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง

(Visited 20 times, 1 visits today)