ปฐมนิเทศสมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 31 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ปฐมนิเทศสมาชิกผู้กู้ยืมเงินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินทุนหมุนเวียน 15 กลุ่ม และงบอุดหนุน 3 โครงการ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง ชั้น 2

(Visited 31 times, 1 visits today)