ประชุมคัดเลือกตำแหน่งทางการบริหารคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะกง

เข้าชม 71 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จัดประชุมคัดเลือกตำแหน่งทางการบริหารคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะกง วันที่ 18 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางปะกง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและผู้แทน ตำบลละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน ผลการคัดเลือกนางบุญรอด  จอกแก้ว ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะกง

(Visited 71 times, 1 visits today)