สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดประชุมเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางสมัคร (กพสต.บางสมัคร)

เข้าชม 55 ครั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จัดเวทีเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางสมัคร และเลือกผู้แทนตำบลบางสมัคร เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะกง

(Visited 55 times, 1 visits today)