การคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

เข้าชม 68 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ได้รับการคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บ้านสายอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 68 times, 1 visits today)