โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ

เข้าชม 51 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนชำเภอบางปะกง ดำเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอโดยเชิญวิทยากรจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  “DTAC” มาให้ความรู้ในด้านการทำตลาดดิจิทัล การสร้างเพจออนไลน์ และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง ชั้น 2

(Visited 51 times, 1 visits today)