กิจกรรมคัดเลือดครอบครัวสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด

เข้าชม 113 ครั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะกง ครัวเรือนของนายณรงค์ฤทธิ์  สีม่วง ครัวเรือนสัมชีพชุมชนบ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอกอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีนายณัฐ  กิตติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก นายประเสริฐ  พรหมสาลี กำนันตำบลหนองจอก ร่วมให้กำลังในการคัดเลือกวันนี้

(Visited 113 times, 1 visits today)