ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

เข้าชม 51 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ทั้ง 16 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่่อชี้แจงความคืบหน้าของการเสนอโครงการฯ และวางแผนการเสนอโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

(Visited 51 times, 1 visits today)