นิทรรศการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 152 ครั้ง
(Visited 152 times, 1 visits today)