โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 125 ครั้ง

อำเภอบางปะกง ดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสอนการทำดอกไม้จ้นทน์ให้กับผู้นำท้องที่ ในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

(Visited 125 times, 1 visits today)