พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช)

เข้าชม 166 ครั้ง

พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) โดยนายประสิทธิ์  เปรมจิตร์ นายอำเภอบางปะกง ในวันประชุมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 มิถุนายน 2560

(Visited 166 times, 1 visits today)