โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เข้าชม 63 ครั้ง

พัฒนาการอำเภอบางปะกง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการส่งเสริมอาชีพกับผู้สูงอายุในตำบลหนองจอก อำภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 63 times, 1 visits today)