โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 114 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง และผู้นำสตรี จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโดยนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย เป็นประธานในครั้งนี้

(Visited 114 times, 1 visits today)