โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านต้นกรอก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 126 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านต้นกรอก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

(Visited 126 times, 1 visits today)