โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 156 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 2 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านทางเกวียน หมู่ที่ 2

(Visited 156 times, 1 visits today)