สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดยนายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ โซนสุวรรณภูมิ

เข้าชม 201 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดยนายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ โซนสุวรรณภูมิ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 201 times, 1 visits today)