โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านคลองขุนพิทักษ์ ม.6 ต.หนองจอก

เข้าชม 151 ครั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสุขาราม (วัดสามแยก)

(Visited 151 times, 1 visits today)