โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 141 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

(Visited 141 times, 1 visits today)