โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 131 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทำการกำนันบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 131 times, 1 visits today)