ชาวชมรมอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ภาคตะวันออกร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและชมรม อช. จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสัญจร/ทัศนศึกษา/ปล่อยปู/ปล่อยปลา/ปลูกป่าชายเลน/ในวันวิสาขบูชา

เข้าชม 92 ครั้ง

ชาวชมรมอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ภาคตะวันออกร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและชมรม อช. จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสัญจร/ทัศนศึกษา/ปล่อยปู/ปล่อยปลา/ปลูกป่าชายเลน/ในวันวิสาขบูชาโครงการประชุมสัญจร/ทัศนศึกษา/ปล่อยปู/ปล่อยปลา/ปลูกป่าชายเลน/ในวันวิสาขบูชา(10/5/60) ณ องค์การบริหารส่วตำบลสองคลอง

(Visited 92 times, 1 visits today)