สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกงจัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง

เข้าชม 61 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอบางปะกงในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง

(Visited 61 times, 1 visits today)