ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เข้าชม 77 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอบพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหัวสวน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

(Visited 77 times, 1 visits today)