กิจกรรมส่งมอบวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 31 ครั้ง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งมอบวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 31 times, 1 visits today)