ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองฉบัง หมู่ที่ ๑ ตำบลพิมพา

เข้าชม 101 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านคลองฉบัง หมู่ที่ ๑ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีสตรีที่สนใจสมัครพร้อมส่งหลักฐาน จำนวน ๓๑ ราย

 

(Visited 101 times, 1 visits today)