สินค้าสัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะอิน

สินค้าสัมมาชีพชุมชนอำเภอบางปะอิน

  1. กาละแม ม.7 ต.เกาะเกิด
  2. ขนมชั้น ฝอยทอง ม.4 ต.ตลิ่งชัน
  3. ขนมดอกจอก ม.4 ต.บ้านแป้ง
  4. ขนมไทย ม.6 ต.เกาะเกิด
  5. แชมพูมะกรูด ม.1 ต.บ้านแป้ง
  6. ถั่วกรอบแก้ว ม.5 ต.เกาะเกิด
  7. นางเล็ด ม.4 ต.เกาะเกิด

เว็บไซต์ตลาดสัมมาชีพชุมชน

(Visited 40 times, 1 visits today)