ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางปะอิน ร่วมโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาก [...]