ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้ง เป็นคณะฝ่ายจัดสถานที่ในการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ณ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชากาพัฒน [...]

มอบค่าตอบแทนแก่พนักงานร้านค้าประชารัฐ และให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ ในการจัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒ [...]

ดำเนินกิจกรรมโครงการ Way of life จัดเวทีประชาคม (เวที 1) ทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) หมู่ 5 ตำบลวัดยม อ.บางปะอิน

วันที่ 20 ธ.ค. 60 นางรัตนา จันทร์ทาโล นักวิชาการพัฒนาชุ [...]