ประวัติความเป็นมา

อำเภอบางปะอินตั้งขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยู่ในเขตการ
ปกครองในลักษณะแขวง เรียกว่าแขวงอุไทย ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พระยาชัยวิชิต ได้แบ่งแขวงอุไทยออกเป็น 2 ส่วน คือ แขวงอุไทยใหญ่ กับ
แขวงอุไทยน้อย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอพระราชวัง ต่อมา
เปลี่ยนเป็น อำเภอบางปะอิน จนถึงปัจจุบัน
 

อำเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเลน     (Ban Len)           10. สามเรือน     (Sam Ruean)  
2. เชียงรากน้อย     (Chiang Rak Noi)           11. เกาะเกิด     (Ko Koet)  
3. บ้านโพ     (Ban Pho)           12. บ้านพลับ     (Ban Phlap)  
4. บ้านกรด     (Ban Krot)           13. บ้านแป้ง     (Ban Paeng)  
5. บางกระสั้น     (Bang Krasan)           14. คุ้งลาน     (Khung Lan)  
6. คลองจิก     (Khlong Chik)           15. ตลิ่งชัน     (Taling Chan)  
7. บ้านหว้า     (Ban Wa)           16. บ้านสร้าง     (Ban Sang)  
8. วัดยม     (Wat Yom)           17. ตลาดเกรียบ     (Talat Kriap)  
9. บางประแดง     (Bang Pradaeng)           18. ขนอนหลวง     (Khanon Luang)  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางปะอินประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

คำขวัญอำเภอ "พระราชวังเลิศล้ำ หลวงพ่อดำคู่เมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม มีศีลธรรมชาวบางปะอิน"

(Visited 2,730 times, 1 visits today)