เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (เพิ่มเติม)

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (เพิ่มเติม) โดยมี นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)