ให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “โครงการต่อยอดธุรกิจก่อสร้าง” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)