จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อติดตามการดำเนินงานในไตรมาส ๔ และเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น ๓ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)