เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นางสาวบุญเรือน มีสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  และพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)