เข้าร่วมการตรวจติดตามและเยี่ยมชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะหลวงและบ้านช่างเหล็ก

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการตรวจติดตามและเยี่ยมชม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะหลวงและบ้านช่างเหล็ก ตำบลยางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 19 times, 1 visits today)