ให้การต้อนรับ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 20 times, 1 visits today)