ร่วมรับมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้ง

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 12 times, 1 visits today)