ร่วมส่งมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้ง

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมน้ำเจ้าพระยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 11 times, 1 visits today)