ร่วมสนับสนุนการติดตั้งป้ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมสนับสนุนการติดตั้งป้ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท้ายวัด ตำบลเกาะเกิด และ บ้านคลองทราย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 56 times, 1 visits today)