โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลเกาะเกิด

นางสาวอรุณวดี พันธ์ุเอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลเกาะเกิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 66 times, 1 visits today)