นายอุดมศักดิ์ ปานศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะอิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpain วันที่ 09 เม.ย. 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมประช [...]