ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2 (งบเงินกู้)

🍠สพอ.บางปะหัน🍠 วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 🔸นางสาวเฉลิมวงศ์ [...]