ข่าวประชาสัมพันธ์

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด🍠

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเค [...]

🍠สพอ.บางปะหัน ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด บ้านหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา🍠

🍠สพอ.บางปะหัน ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับ [...]

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565🍠

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม [...]