💰🎟สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางเพลิง🎟💰

💰🎟สพอ.บางปะหัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางเพลิง🎟💰
📝วันที่ 21 กันยายน 2565 นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายนางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบางเพลิง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางเพลิง โดยกลุ่มได้รับฝากเงินสัจจะประจำเดือนกันยายน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินสัจจะของกลุ่มออมทรัพย์ฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยในการออม สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกเพิ่ม
🏠ศาลาเอนกประสงค์วัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)