🌱💰สพอ.บางปะหัน เข้าพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน💰🌱

🌱💰สพอ.บางปะหัน เข้าพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน💰🌱
💠วันที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564-2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี
💠 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอโยธยา ชั้น 3 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)