🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2565🍠

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2565🍠
📆วันที่ 21 กันยายน 2565 นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน รับมอบหมายจากนายอำเภอบางปะหัน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)