ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นางสาวธิดารัตน์ ทองเขียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

(Visited 7 times, 1 visits today)