ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประธานกองทุนแม่และตัวแทนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน

(Visited 7 times, 1 visits today)