ประชุมไกล่เกลี่ยการดำเนินงานเงินกองทุนหมู่บ้าน

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายให้นายบัญชา การีกลิ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม และผู้แทนจากธนาคารออมสิน ประชุมไกล่เกลี่ยการดำเนินงานเงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฯ
(Visited 6 times, 1 visits today)