ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจปรับภูมิทัศน์ บริเวณ วัดโขดเขมาราม

🍠สพอ.บางปะหัน🍠
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจปรับภูมิทัศน์ บริเวณ วัดโขดเขมาราม โดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานฯ ณ วัดเขมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน

(Visited 29 times, 1 visits today)